Jak najlepiej doprowadzić kanalizację do domu?

Jak najlepiej doprowadzić kanalizację do domu?

Jak najlepiej doprowadzić kanalizację do domu?

Przed budową domu należy zadbać o wszelkie formalności i odpowiednie przyłącza. Muszą zostać doprowadzone media, w tym woda i kanalizacja. Jeżeli w pobliżu naszej działki biegnie kanalizacja lub wodociąg wybudowanie przyłączy zajmuje zwykle kilka miesięcy.

Dopełnij formalności

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyłączeniem sieci wodno-kanalizacyjnej należy zamówić od geodety mapę do celów projektowych, a następnie zaznaczyć na niej przyłącza. Pierwszym formalnym krokiem jest złożenie wniosku do zakładu wodociągowego, który określa zapotrzebowania na wodę oraz charakter planowanej zabudowy. Następnie należy zlecić projektantowi opracowanie projektu oraz zgłosić budowę w urzędzie miasta lub starostwie. Jeżeli nie zostanie wydana decyzja o sprzeciwie na przyłączenie sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu 21 dni, można rozpocząć prace. O zgodę zarządcy należy się ubiegać, jeżeli wykonanie pracy wiąże się z koniecznością zajęcia części drogi. Należy pamiętać o poinformowaniu zakładu wodociągowego o rozpoczęciu oraz zakończeniu prac.

Instalacja zewnętrzna

Rurę wodociągową należy poprowadzić do budynku podczas wykonywania fundamentów. Powinna znajdować się na głębokości większej niż strefa przemarzania gruntu. Zależy ona od regionu Polski, na północy i wschodzie wynosi zwykle 1,4 m, w centrum 1m, na południu 1,2, a na zachodzie 0,8 m.  W przypadku chęci doprowadzenia wody również do garażu należy zamontować równoległą rurę. Przyłącze kanalizacyjne powinno być układane ze spadkiem minimum 2% w stronę przewodu sieciowego, około 10-20 cm poniżej strefy przemarzania gruntu. W pobliżu domu na instalacji zewnętrznej powinna zostać umieszczona zasuwa burzowa, która uniemożliwi przedostawanie się wody do wnętrza budynku w czasie zalania lub powodzi.

Instalacja wewnętrzna

W pierwszej kolejności układa się poziome przewody odpływowe, a następnie przyłącza się do nich podejścia do umywalki, wanny, brodzika, bidetu i zlewozmywaka – najpierw do urządzeń znajdujących się na parterze, a następnie wyższych kondygnacji. Optymalny spadek podejść to 2,5%, a przewodów poziomych około 2%. Dzięki temu nieczystości będą mogły spływać grawitacyjnie. Należy pamiętać o prawidłowym doborze średnicy poszczególnych rur kanalizacyjnych. Średnica wylotu z urządzenia sanitarnego nie powinna być większa od średnicy podejścia. Bardzo ważnym krokiem jest sprawdzenie szczelności wszelkich połączeń. Wystarczy przewody instalacji napełnić wodą do poziomu przyszłej płyty fundamentowej (po zatkaniu rury odprowadzającej ścieki na zewnątrz budynku). Można przystąpić do zabetonowania, jeżeli na połączeniach rur nie widać przecieków.

Instalacja kanalizacyjna – materiały

Obecnie nie stosuje się żeliwa, jako podstawowego materiału instalacji kanalizacyjnej. Stosuje się za to przewody z tworzyw sztucznych, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Materiały sztuczne są bardziej odporne na korozję i działanie środków chemicznych. Należy jednak pamiętać o regularnym monitoringu rur przez specjalistów, a także zadbać o udrażnianie kanalizacji. W przypadku nieprawidłowo zainstalowanej instalacji, konieczne będzie częste przepychanie rur, co może być kłopotliwe dla mieszkańców.

Zadzwoń 601 236 226