Dlaczego rury zamarzają?

Dlaczego rury zamarzają?

Zima i niskie temperatury sprzyjają zamarzaniu wszystkiego – również rur doprowadzających wodę. Powszechnie znana zdolność wody do zamarzania i zwiększania swojej objętości doprowadzić może do bardzo poważnych awarii – koniecznym w tym momencie będzie skorzystanie z usługi rozmrażania rur. Dlaczego rury zamarzają i jak można temu skutecznie przeciwdziałać?

Problem i zagrożenie zamarznięciem rur dotyczyć może każdego domu – niezależnie od tego, czy jest to budynek całorocznie zamieszkany, czy też niewielki garaż lub dacza, która jest użytkowana w sezonie letnim – każdy z budynków zagrożony może być zamarznięciem rur. Prozaiczne sytuacje, jak brak dostaw energii elektrycznej lub problemy z piecem centralnego ogrzewania doprowadzić może do zamarznięcia wody. Jest to więc problem poważny dla wszystkich użytkowników.

 

Jak wyglądać powinna prewencja zamarzania rur?

Ograniczenie zagrożenia zamarznięciem rur polega przede wszystkim na dokładnym zabezpieczeniu instalacji. Szczególnie w sezonie zimowym zwrócić trzeba uwagę na elementy instalacji wodnej znajdującej się poza budynkiem. Zaliczyć do nich można:

  • Przyłącze do publicznej sieci wodociągowej,
  • Zasilanie ogrodowe – opryskiwacze, rury gumowe, instalacje do zasilania budynków gospodarczych i szklarni,
  • Kanalizacja – zwłaszcza przeznaczona na ścieki i na deszczówkę.

Sprawdź również:
Udrażnianie rur
Monitoring kanalizacji

 

Najważniejsze działania prewencyjne

Zanim rozpoczną się naprawdę intensywne mrozy, warto ograniczyć dopływ wody do instalacji ogrodowej, a najlepiej – pozostawić ją opróżnioną z wody. Niektóre podtypy zaworów należy pozostawić odkręcone, ale najlepiej dokonać kompleksowego demontażu wszystkich zewnętrznych zaworów.

W przypadku gdy rury kanalizacyjne lub wodociągowe położone są za płytko, należy jest odpowiednio zabezpieczyć. Często ze względu na oszczędności i wygodę rury kładzione są jak najpłycej – często w obrębie zamarzającego gruntu. Jeśli nie da się uniknąć konieczności takiej alokacji rur, to wtedy dobrze zastosować specjalną otulinę ochronną lub specjalistyczny kabel grzejny. Również instalacja wodna w obrębie budynku – szczególnie ścian lub nad tynkiem wymagają solidnego zabezpieczenia. W warunkach szczególnego narażenia na zamarzanie, pomóc powinny z pewnością specjalistyczne pręty grzejne, które układa się wzdłuż przebiegu rur zasilania wodnego. Gdy w planach jest dłuższe nieużywanie budynku, to wtedy opłaca się wypełnić instalację wodną specjalnym środkiem o wiele niższej temperaturze zamarzania.

Sprawdź również:
Pogotowie kanalizacyjne
Czyszczenie kanalizacji

 

Postępowanie przy dokonanym zamarznięciu rur

W przypadku dokonanego zamarznięcia rur i nie rozsadzeniu rur od wewnątrz przez lód, istnieje szansa na skuteczne odmrożenie wody. W miarę możliwości należy odciąć dopływ wody zakręcając główny zawór i otworzyć najbardziej proksymalny zawór końcowy. W ten sposób uda się usunąć większość wody z instalacji. Istnieją liczne metody ułatwiające to zadanie – między innymi zastosowanie dmuchawy, grzejników elektrycznych. Samą rurę również można ogrzewać za pomocą specjalnej opalarki, dmuchawy lub suszarki elektrycznej.

Najwięcej problemów pojawia się w przypadku uszkodzenia instalacji podtynkowej – wtedy konieczne może być kucie ściany. Zamarznięte rury zewnętrzne, głównie gruntowe muszą być wykopane, zdemontowane i poddane działaniom mającym na celu odmrożenie ich.

Zadzwoń 601 236 226